FIN | ENG
Hankkeesta Tulevaisuusohjaus Projektitietoa Palautelomake

Tulevaisuus on valintoja
Eräs keskeisistä tulevaisuudentutkimuksen perusteista on ajatus avoimesta tulevaisuudesta eli tulevaisuus ei ole ennaltamäärätty, vaan toteutuvaan tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Kyvyllä hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on merkitystä oman elämän hallinnassa ja yllättävienkin sattumusten kohtaamisessa. Tulevaisuutta ei voi valita, mutta uskomukset siitä, mikä on mahdollista, vaikuttavat kaikkeen tavoitteelliseen toimintaan.

Tulevaisuuden simulointia: Get a Life!
Get a Life -simulaatio on tekstipohjainen, osittain satunnaiseksi rakennettu työelämäsimulaatio, jossa käyttäjä voi seikkailla tulevaisuuden opinto- ja työmaailmassa 20 vuotta eteenpäin. Simulaatioon on sijoitettu satoja erilaisia tapahtumia, joista tuottavat jokaisesta simulaatiokokemuksesta erilaisen. Simulaation taustalla on erilaisia skenaarioita työelämän tulevaisuudesta ja käyttäjä siirtyy simulaation aikana skenaariosta toiseen osittain omien valintojensa, osittain sattuman seurauksena. Näin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voi päästä kokemaan ja tekemään jokaisella käyttökerralla.

Simulaatio oppimisen työkaluna
Simulaation avulla voidaan tuottaa havaintoja ja kokemuksia asioista, joita ei ole vielä käyttäjän omassa kokemusmaailmassa. Näin voidaan kokeilla valintojen tekemistä ja testata erilaisia vaihtoehtoja. Samoin valintojen seurausten arviointia pystytään haastamaan luomalla tilanteita, joissa valinnasta ei seuraa jotain tiettyä tai se ei johda käyttäjän oman ajattelukehikon mukaiseen seuraukseen. Ilmaisen ja kaikille avoimen GAL2-simulaatiotyökalun avulla on mahdollista luoda lukuisia erilaisia käyttökokemuksia yksinkertaisista peleistä kompleksisiin simulaatioihin.

Julkaisuja:
Jokinen, L., Ollila, J. & Vähätalo, M.  (2013) Get a Life! Simulating the Futures of Work (p. 50-59) In Jentl, Nina & Kaskinen, Juha (editors) To be Young! Youth and the Future. Proceedings of the Conference “To be Young! Youth and the Future”, 6–8 June 2012, Turku, Finland. FFRC eBOOK 8/2013. Finland Futures Research Centre, University of Turku.